Onze duurzame Ontwikkelingsdoelen

Bij Accountos begrijpen wij dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan alleen financiële dienstverlening. We zijn toegewijd aan het ondersteunen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door actief bij te dragen aan SDG 16, 13, 3, en 4 dragen wij ons steentje bij aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

SDG 16.

Jouw persoonlijke Chief Value Officer

Onze missie is gericht op het versterken van transparantie en integriteit binnen de financiële sector. We zijn toegewijd aan eerlijke praktijken, zowel intern binnen onze organisatie als in externe betrekkingen. Onze certificering binnen de beroepsgroep bij de NBA is voor ons essentieel en wij behartigen actief de belangen van onze beroepsgenoten.

SDG 13.

Klimaatactie

Het is ons gezamenlijk streven, in samenwerking met zowel klanten als medewerkers, om vóór 2050 een CO2-neutrale status te bereiken. Dit realiseren wij door het actief delen van onze expertise en het communiceren van succesvolle voorbeelden die wij waarnemen bij andere ondernemingen. Individuele inzet is krachtig, maar gezamenlijk vermogen is doorslaggevend.

SDG 3.

Goede Gezondheid en Welzijn

Het welzijn van onze medewerkers bevorderen door een gezonde werkomgeving te creëren en een juiste balans tussen werk- en privé. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers iedere dag fit aan de ‘wedstrijd’ kunnen starten.

SDG 4.

Kwaliteitsonderwijs

Wij investeren jaarlijks ten minste 10% van onze declarabele uren in vaktechnische ontwikkeling. Hierdoor kunnen wij niet alleen met grotere efficiëntie en effectiviteit opereren, maar ook adequaat inspelen op de dynamische veranderingen in onze hedendaagse omgeving.

Wij zijn er trots op dat we onze zakelijke activiteiten verbinden met deze belangrijke doelen en dat we een positieve impact kunnen maken.

Onze inzet gaat verder dan winst; het draait om duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en het bouwen van een betere toekomst voor iedereen. Planet, People Profit.